Kurzovné

Upozorňuji, že mnozí ještě nemají zaplacené kurzovné na období prosinec – leden. Podle platebního kalendáře, který jste všichni obdrželi a který je také vyvěšen v šatně TŠ, mělo být kurzovné uhrazené do 13.12.2019. Prosím, abyste kurzovné uhradili na účet TŠ co nejdříve. Nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte, za které kurzovné hradíte. Děkujeme.