Přihlášky na Letní taneční školu

Blíží se konec školního roku a s tím také termín pro odevzdání přihlášek na Letní taneční školu. Připomínám to hlavně rodičům, jejichž děti ještě nenastoupily do běhu taneční školy. Přihlášku můžete stáhnout z webových stránek a vyplněnou oskenovat a poslat na mail vedoucí taneční školy. Těšíme se na všechny děti!!!