První tréninky v novém školním roce

První tréninky pro stávající členy taneční školy v novém školním roce.
DTK – 6. 9. – 16,30 – 18 hod
HVK disco – 6. 9. – 18 – 19,30 hod
MINI – 9. 9. – 16,30 – 17,30 hod
STREET 11. 9. – 16,30 – 17,30 děti, 17,30 – 19,30 – juniorky
Baby dance – 17. 9. – 16,15 – 17,15 hod
MINI B – 17.9. – 17,15 – 18,15 hod

Na prvním tréninků dostanou děti rozpisy tréninků na září. Během tohoto měsíce může dojít k lehké úpravě rozvrhů a novém přerozdělení skupin.