První tréninky

ROZPIS TRÉNINKŮ 7. – 13. 9.
Jen pro stávající žáky.
Pondělí – 17 – 18 MINI ,18 – 19 DTK – soutěžní tým
Úterý – možnost individuálních tréninků
Středa – 16,30 – 18Street B, 18 – 19,30 Street A
Čtvrtek – 17 – 18 MINI
Pátek – 16,30 – 18 DTK – soutěžní tým

Děti z Baby dance 2 budou přeřazeni již do skupinky MINI a děti z Baby dance1 přeřazeni do Baby dance2. Tréninky Baby dance 2 budou začínat až od 15. 9. Ostatní skupiny se rozběhnou po zápisech.