Společná trička

Budeme nakupovat pro všechny děti společní souborová trička. Potřebujeme však velikosti. Na zádech budou mít děti své jméno, můžete si však napsat, jaké znění jména chcete eventuálně přezdívku. Týká se to všech dětí taneční školy!!! Rodiče také mají možnost si pořídit trička – fandů. Pokud budete mít zájem, zapište se na tréninku do připravených tabulek. Děkujeme.