Závěrečné vystoupení

Máme úspěšně za sebou již desátý taneční koncert Just Dance show. Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím za jejich krásné výkony a nasazení a samozřejmě také jejich trenérkám za důkladnou přípravu. Velice děkujeme také celému týmu, který pomáhal v zákulisí, bez něj by program neprobíhal tak hladce a také velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě celého vystoupení. Především bychom ale chtěli poděkovat Vám rodičům. Máte úžasné děti a práce s nimi nám přináší radost. Jsme rádi, že tančíte s námi – s Taneční školou Just Dance.