Platby!

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud nebude mít dítě řádně uhrazené kurzovné podle platebního kalendáře, nebude vpuštěno na trénink. Vyhneme se tak nepříjemným situacím , kdy musíme vymáhat dlužné kurzovné. Dodnes jsou ještě za minulý školní rok dlužníci, byť byli na nedoplatky upozorněni přes lektorky nebo formou lístků, které byly dětem předány na tréninku.