Výzva k rodičům

Tréninky v novém školním roce již běží naplno. S mnohými dětmi jsme se již viděli, ale některé děti ještě nedorazily. Prosím rodiče těchto dětí, aby dali eventuálně vědět, jestli jejich děti budou i nadále navštěvovat taneční školu nebo činnost v taneční škole již ukončili. Mnozí také ještě neodevzdali půjčené kostýmy na vystoupení!!! Kostýmy se měly odevzdávat na konci školního roku!!!!! Kdo tak ještě neučinil, prosím, doneste kostýmy na nejbližší trénink. Děkuji